Visie

LightHouse Community bestaat zodat jij kan ontdekken wat de kracht is van samen met leeftijdsgenoten in een community wonen.

LightHouse Community heeft drie pijlers

delen

WONEN IN EEN COMMUNITY

groeien in geloof

GROEIEN IN GELOOF

wonen in een community

DELEN MET MENSEN OM JE HEEN

In het samen leven in een community mag je helemaal jezelf zijn en leren jezelf te laten zien. Je bent bij elkaar betrokken en ontwikkelt vriendschappen. Je bemoedigt elkaar en moedigt elkaar aan om verder te groeien in geloof en het dagelijks volgen van Jezus. Bijvoorbeeld door samen te oefenen met ritmes en vormen van gebed en bijbelstudie. En ook door samen te ontdekken hoe je iets kan betekenen voor mensen in je omgeving.

Het zou geweldig zijn als elke community in een LightHouse samen leert: ‘Een thuis te zijn voor elkaar, een thuis te vinden bij God, een thuis te worden voor anderen’.

En dat niet alleen voor die paar jaar dat je in een Lighthouse woont, maar als visie en fundament voor de rest van jouw persoonlijke leven.

Waarom LightHouse?

Wij zien een LightHouse Community als een concept wat past bij de spirituele behoefte van christelijke jongeren tussen de 18-28 jaar. Deze behoefte cq. nood willen we hieronder verder toelichten door enkele grote uitdagingen van deze tijd te duiden, gevat onder secularisering, individualisering en digitalisering.

We signaleren dat deze ontwikkelingen er steeds sterker toe leiden dat jonge mensen losgekoppeld raken van hun christelijke opvoeding en dat hun persoonlijk geloof op de langere termijn geen stand houdt. Ze beleven eenzaamheid in hun spirituele zoektocht, en ruilen real life ontmoetingen binnen een (kerkelijke gemeenschap) in voor digitale media.

Uitdagingen voor jongeren in deze tijd

SECULARISERING

Steeds vaker horen we verhalen van jonge mensen die wel een tijdje met God hebben geleefd maar dit ook weer loslaten. Het geloof in God en het willen volgen van Jezus beklijft niet op de langere termijn.

Op de één of andere manier gaat het niet diep genoeg, schiet het geloof niet echt wortel of is het niet bestand tegen sociale druk. Vaak vindt er geen integratie plaats tussen persoonlijk geloof en enthousiasme voor God met de diepere lagen van het hart en alle verschillende levensterreinen.

Hierin speelt mee dat het persoonlijke geloof vaak te veel afhankelijk blijft van georganiseerde momenten in de studentenvereniging of een andere plek.

INDIVIDUALISERING

Ook zien we dat de individualisering veel invloed heeft. Jongeren zijn steeds vaker geneigd om hun eigen weg te zoeken buiten de kerk of een andersoortige christelijke geloofsgemeenschap. Ze experimenteren wel met andere vormen van spiritualiteit, maar buiten de eigen gemeenschap. Een belangrijke drijfveer daarbij is individuele authenticiteit, waarbij de persoonlijke ervaring leidend is. Een gemis in deze ontwikkeling is de vaak ontbrekende connectie met geestelijke ouders, waar jongeren van kunnen leren en mee kunnen sparren. De vitaliteit van het geestelijk leven is op deze manier meestal grotendeels afhankelijk van de door hen zelf uitgekozen vrienden. Zij hebben dan meer invloed dan een geloofsgemeenschap of geestelijk volwassen broeders of zusters. LightHouse Community wil hierin het verschil maken door enerzijds jongeren echt duurzaam te verbinden aan elkaar zodat ze de kracht van samen geloven kunnen ervaren. Anderzijds zal een LightHouse coaching genieten van geestelijke ouders, die betrokken zijn op het huis.

DIGITALISERING

Een derde grote uitdaging van deze tijd is de vergaande digitalisering. Gemiddeld zouden jongeren (18-28 jaar) 6 uur per dag ‘online zijn’ via verschillende media zoals Instagram, Facebook en Whatsapp. Een Amerikaanse jongere pakt 150 keer per dag zijn of haar smartphone, wij gaan er vanuit dat dit in Nederland niet anders is. Jonge mensen vinden het steeds moeilijker om langere tijd geconcentreerd te blijven, waardoor zaken als aandachtig bijbel lezen of bidden in zichzelf al uitdagingen zijn. Jongeren vervangen daarnaast steeds vaker real life ontmoeting met anderen voor digitale relaties.

De sociale media zorgt ervoor dat jongeren sterk beïnvloed worden door de drang om een gelukkig leven te leiden. Ze vergelijken zichzelf met anderen, en leggen zichzelf in die zin een hoge lat op, omdat er op elk vlak van hun leven wel mensen zijn die het beter doen.

Bij deze uitdagingen stopt het gelukkig niet

Bij deze uitdagingen stopt het gelukkig niet, want vanuit LightHouse Community zijn we hoopvol dat God door Zijn Heilige Geest ook vandaag de dag nog mensen roept om het licht van Zijn Koninkrijk te ontdekken en te verspreiden. Ons gebed is dat de LightHouse Communities echt een verschil zullen maken. Zowel voor de bewoners in het huis, als in de wijk waar het huis staat.

Hoe gaaf zou het zijn als er de komende 5 jaar in verschillende steden LightHouse Communities ontstaan. Zodat steeds meer studenten en starters een levensveranderende ervaring kunnen krijgen in het samen het geloof beleven. Aan de keukentafel met open harten en soms gesloten ogen ;). En dat deze beweging de LightHouse jongeren zal helpen om Jezus Christus na te volgen, zodat hun leven bijdraagt aan het zichtbaar worden van Zijn Koninkrijk, in alle aspecten van de maatschappij.

Samen staan we sterker

Ontdek hoe jij kunt meehelpen om de missie van LightHouse Community te verwezenlijken.